Menu
Projekty

Projekt „Sieć Innowacyjnych Kobiet”

Projekt “Sieć Innowacyjnych Kobiet” (“Women Innovation Network”) zakłada wzmocnienie kompetencji kobiet szukających wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy, bądź też szukających inspiracji do rozpoczęcia własnej działalności biznesowej.

Tradycyjna dysproporcja w zatrudnieniu kobiet w stosunku do zatrudnionych mężczyzn nie ma jednego sposobu rozwiązania, ale projekt „Sieć Innowacyjnych Kobiet” przyczynia się bezpośrednio do wzrostu kompetencji przez diagnozę potencjału kobiet, seminaria, szereg konsultacji indywidualnych i grupowych oraz wspólną wizytę studyjną. Projekt przyczyni się także do zbudowania profesjonalnej sieci, w której będą mogły dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami.

Wstępny plan seminariów zakłada takie tematy jak: trendy na rynku pracy, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, budowanie własnej marki.

Sieć Innowacyjnych Kobiet

W projekcie “Sieć Innowacyjnych Kobiet” mogą brać udział kobiety z różnych miejscowości, nie tylko z większych miast, w których oferta jest większa. Nie ma także kryterium wiekowego, a wstępny plan seminariów zakłada takie tematy jak: trendy na rynku pracy, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, budowanie marki własnej i skuteczne pisanie CV. Seminaria wzmocnione indywidualną pracą z uczestniczkami pozytywnie wpłyną na ich wiarę w siebie i umożliwią szersze spojrzenie na obecny rynek pracy.

WIADOMOŚĆI O PROJEKCIE

PARTNERZY PROJEKTU


Polish Aid, Poland
Green Step, Georgia

Projekt realizowany jest od lipca do grudnia 2021 r. w ramach „Polskiej pomocy” – współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt jest finansowany z budżetu państwa, a kwota dofinansowania wynosi 180.000,00 zł. Więcej informacji na temat „Polskiej pomocy” można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc.

Rozpoczęcie projektu UOKiK dotyczącego sytemu ochrony konsumentów w Armenii