Projekt WISE

155
SHARE

Projekt WISE (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) ma za zadanie wsparcie kobiet-przedsiębiorczyń i rozwój ich umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego poprzez szkolenia online, tak aby kobiety mogły rozwijać swoją działalność, wchodzić na nowe rynki i prosperować w globalnej gospodarce. WISE zbuduje forum dla społeczności, aby umożliwić im nawiązanie kontaktu z innymi kobietami-przedsiębiorcami i zainspirować kobiety do tworzenia i rozwijania swoich biznesów.

Biorąc pod uwagę negatywny wpływ COVID19 na gospodarkę a jednocześnie sposób, w jaki pandemia zwiększyła wykorzystanie handlu elektronicznego, niezwykle ważne jest, aby kobiety-przedsiębiorczynie zbudowały silną strategię cyfrowego marketingu internetowego i handlu elektronicznego, aby poszerzać bazę klientów i zwiększać przychody poprzez rozszerzanie działalności poza obszar lokalny.

Idea platformy ”WISE Learning and Community” rozwinęła się w wyniku doświadczenia zawodowego partnerów projektu i ich zaangażowania w szereg projektów Erasmus+, w ramach których zidentyfikowano grupę kobiety-przedsiębiorczyń jako specyficzną grupę docelową wymagającą wsparcia.

Kobiety-przedsiębiorcy zazwyczaj pracują samotnie, ich firmy są na ogół małe, a ich godziny pracy są elastyczne, aby dostosować się do zobowiązań rodzinnych. Z biegiem czasu brakuje im umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego, aby rozwinąć swoją działalność, a jednocześnie potrzebują możliwości uczenia w sposób elastyczny i dostępny online.

W projekt WISE chcemy rozwinąć umiejętności kobiet-przedsiębiorczyń poprzez WIEDZĘ, NARZĘDZIA I SPOŁECZNOŚĆ.

WIEDZA: Poprzez opracowanie internetowego kursu szkoleniowego z zakresu marketingu cyfrowego i e-commerce

 • Kurs będzie obejmował serię modułów rozwijających wiedzę i umiejętności kobiet-przedsiębiorców w celu stworzenia tożsamości internetowej dla ich firmy.
 • Treść będzie tworzona zarówno przez ekspertów, jak i same zainteresowane, i dostosowany będzie zarówno do początkujących, jak i bardziej doświadczonych.

NARZĘDZIA: Cyfrowy zestaw narzędzi i internetowy podręcznik dobrych praktyk dla kobiet

 • Stworzenie „banku pomysłów” z praktycznymi samouczkami najlepszych cyfrowych narzędzi i usług możliwych do stosowanych przez kobiety-przedsiębiorców.
 • Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dla kobiet rozpoczynających nową działalność gospodarczą, przekształcających istniejący biznes na potrzeby cyfrowe i rozszerzających swoją działalność biznesową.
 • Zebranie zestawu przykładów najlepszych praktyk, które wykorzystują marketing cyfrowy i e-commerce do promowania swojej firmy w Internecie, aby inspirować i zachęcać inne kobiety do korzystania z tych narzędzi w swojej działalności.

SPOŁECZNOŚĆ: Portal wiedzy i współpracy dla kobiet przedsiębiorczyń

 • Połączenie internetowego kursu edukacyjnego z cyfrowym zestawem narzędzi i podręcznikiem dobrych praktyk w celu dzielenia się wiedzą i narzędziami rozwijania umiejętności kobiet-przedsiębiorców.
 • Stworzenie miejsca do współpracy, wymiany pomysłów i opinii dla kobiet-przedsiębiorców w czasie trwania projektu i poza nim, aby umożliwić kobietom nieustanną naukę, dzielenie się i inspirowanie się nawzajem.
 • Zapewnienie możliwości zaprezentowania bieżącej pracy projektu grupom docelowym (kobietom/przedsiębiorcom) w celu zebrania informacji zwrotnych i wstępnej oceny praktycznej przydatności wypracowanych rozwiązań.

Partnerzy projektu:

 • The Rural Centre (Wielka Brytania)
 • CPIP- Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumunia)
 • Growth Coop (Hiszpania)
 • Actuado d.o.o. (Słowenia)