Menu
Projekty

Projekt WISE

Projekt WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) będzie rozwijać umiejętności kobiet-przedsiębiorców w zakresie marketingu cyfrowego oraz handlu elektronicznego. Poprzez udział w projekcie, kobiety będą mogły rozwijać swoje biznesy, otwierając je na nowe rynki i funkcjonując w globalnej gospodarce. Zapewni im on przestrzeń do budowania społeczności i nawiązywania kontaktów z innymi kobietami-przedsiębiorcami.

Biorąc pod uwagę negatywny wpływ COVID19 na gospodarkę a jednocześnie sposób, w jaki pandemia zwiększyła wykorzystanie handlu elektronicznego, niezwykle ważne jest, aby kobiety-przedsiębiorczynie zbudowały silną strategię cyfrowego marketingu internetowego i handlu elektronicznego, aby poszerzać bazę klientów i zwiększać przychody poprzez rozszerzanie działalności poza obszar lokalny.

Idea platformy ”WISE Learning and Community” rozwinęła się w wyniku doświadczenia zawodowego partnerów projektu i ich zaangażowania w szereg projektów Erasmus+, w ramach których zidentyfikowano grupę kobiety-przedsiębiorczyń jako specyficzną grupę docelową wymagającą wsparcia.

WISE

Kobiety-przedsiębiorcy zazwyczaj pracują samotnie, ich firmy są na ogół małe, a ich godziny pracy są elastyczne, aby dostosować się do zobowiązań rodzinnych. Z biegiem czasu brakuje im umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego, aby rozwinąć swoją działalność, a jednocześnie potrzebują możliwości uczenia w sposób elastyczny i dostępny online.

Projekt WISE pomoże rozwinąć umiejętności kobiet-przedsiębiorców poprzez dostęp do WIEDZY, NARZĘDZI i zbudowanie SPOŁECZNOŚCI.

WIEDZA


Dostęp do wiedzy poprzez kurs online dotyczący marketingu cyfrowego i e-commerce.

  • Kurs będzie obejmował serię modułów rozwijających wiedzę i umiejętności kobiet-przedsiębiorców. Celem kursu będzie stworzenie tożsamości internetowych dla ich firm.
  • Treść kursu będzie tworzona zarówno przez ekspertów, jak i kobiety biorące w nim udział.
  • Ten bezpłatny kurs Moodle (OER) będzie dostosowany zarówno do potrzeb początkujących, jak i bardziej doświadczonych kobiet-przedsiębiorców. Własnym tempie będą mogły rozwijać nowe i już istniejące umiejętności .

NARZĘDZIA


Dostęp do cyfrowego zestawu NARZĘDZI i podręcznika dobrych praktyk.

  • Stworzony zostanie „banku pomysłów” z praktycznymi samouczkami dotyczącymi najlepszych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych przez kobiety-przedsiębiorców. Zaadresowany on będzie zarówno do kobiet rozpoczynających nowy biznes, jak i tych rozwijających już istniejącą działalność czy dostosowujących ją do wymagań cyfrowych.
  • Zebrane zostaną przykłady dobrych praktyk i referencje wideo od kobiet-przedsiębiorców, które wykorzystują marketing cyfrowy i e-commerce do promowania swoich firm w Internecie. Ma to na celu zachęcenie kobiet biorących udział w projekcie do korzystania z tych narzędzi we własnych firmach.

SPOŁECZNOŚĆ


Portal do Nauki i Budowania Społeczności dla Kobiet-Przedsiębiorców

  • Na portalu dostępny będzie internetowy kursu edukacyjny, cyfrowy zestaw narzędzi oraz podręcznik dobrych praktyk.
  • Celem portalu jest stworzenie miejsca do współpracy, wymiany pomysłów oraz opinii dla kobiet-przedsiębiorców, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Portal ma umożliwić kobietom nieustanną naukę i inspirowanie się nawzajem.
  • Portal ma również zapewnić autorom projektu możliwość prezentowania bieżącej pracy grupom docelowym (kobietom-przedsiębiorcom). Umożliwi on zebranie informacji zwrotnych i wstępną ocenę przydatności projektu.

PARTNERZY


growthcoop-logo
Growth Coop, Spain
Actuado, Slovenia
educpip-logo
CPIP, Romania
rural
The Rural Centre, UK