Menu
Projekty

Projekt HeriTRAINage

Celem projektu jest wypracowanie zestawu narzędzi, tutoriali, modułów szkoleniowych i przykładów dobrych praktyk, które będą wspierały rozwój przedsiębiorczości i innowacji społecznych w wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego jako wkładu w tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

Wspomniane zasoby będą dostępne dla kadry trenerów dorosłych zajmujących się dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Cele projektu

 • ułatwienie porównawczego uczenia się grup docelowych w oparciu o zidentyfikowane potrzeby na temat zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zielonej gospodarki, zmian klimatycznych, przedsiębiorstw społecznych i kulturalnych;
 • rozwijanie cyfrowej wiedzy, umiejętności i nastawienia grup docelowych w celu ułatwienia im pracy z osobami w niekorzystnej sytuacji.
 • stworzenie nowej ścieżki szkoleniowej, oparte na wykorzystaniu ICT i interakcji z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
 • umożliwienie naszym trenerom zdobycia nowych umiejętności i kompetencji oraz wykorzystanie ich do przygotowania i szkolenia grup osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w naszej lokalnej społeczności.
 • poszerzenie poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej wśród naszych pracowników i wolontariuszy, a także wśród uczestników szkoleń w krajach partnerskich.

Uczestnicy

W naszym projekcie biorą udział dwie grupy uczestników:

 • Trenerzy, profesjonaliści z każdej organizacji partnerskiej, którzy przyczynią się do zaprojektowania i stworzenia „otwartych zasobów edukacyjnych”,
 • Dorośli w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Partnerzy

 • Associazione del Tempo Scelto (Włochy)
 • Pro Art & Co (Wielka Brytania)
 • Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori (Rumunia)
 • Genclerle Avrupa Dernegi (Turcja)

PREZENTACJA


GALERIA