Menu

O Fundacji

Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.

konfucjusz

WSPÓLNOTA

Wspieranie więzi lokalnych w społeczeństwie

toppng.com-technology-icon-orange-information-technology-icon-2450x2450

TECHNOLOGIA

Poprawa poziomu życia dzięki technologii

PngItem_1450897

WIEDZA

Wykorzystanie nauki dla dobra wspólnoty

GOSPODARKA

Budowa lokalnych więzi gospodarczych


CELE FUNDACJI

Działalność społecznie użyteczna na rzecz społeczności w zakresie:

TECHNOLOGIA DLA SPOŁECZNOŚCI

Wspieranie rozwoju więzi lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, poprzez kreowanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

WSPÓLNOTY LOKALNE

Organizacja i wspierania działań mających na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnych i samorządowych.

NAUKA I BIZNES DLA LUDZI

Inicjowania współpracy jednostek naukowo-badawczych, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych i jednostek samorządowych w tworzeniu i promowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wspierających społeczności lokalne w dziedzinie gospodarki, kultury, edukacji i komunikacji.

DZIAŁANIA FUNDACJI

Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych i technologicznych.

CYFROWE MEDIA LOKALNE

Prowadzenie działalności medialnej i edukacyjnej, prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji.

INICJATYWY SPOŁECZNE

Szerokie działania na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla powstawania nowych inicjatyw lokalnych. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy. Wspieranie i promocja badań interdyscyplinarnych z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych i ich wdrożenie.

INFRASTRUKTURA

Tworzenie zasobów wiedzy i zaplecza infrastrukturalno-sprzętowego przy opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług wspomagajacych inicjatywy związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym.