Menu
Aktualności / Digital Learning in the Family / Projekty

Linkujemy NGOsy wymieniając doświadczenia

Konferencja Baner

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation” zaprasza lokalne organizacje pozarządowych wspierające:

 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • aktywizację rodzin w działalności Family Spot,
 • rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • emigrantów.

na pierwsze z cyklu w regionie spotkanie networkingowe.

 

KIEDY?  21.11.2023 r. godzina 17:00 -20:00  |   GDZIE?  Hotel Tarnowia, ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

 

Celem spotkania będzie:

 • Prezentacja działań Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”;
 • Digital Learning in the Family to projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu wspieranie kobiet ze środowisk migracyjnych w zdobywaniu umiejętności komputerowych, aby zapewnić im perspektywy zawodowe i wspierać ich integrację z nowym środowiskiem;
 • Prezentacja działalności i projektów innych organizacji pozarządowych w regionie; potwierdzony udział osoby odpowiedzialnej za Projekt Family Spot w Tarnowie. Projekt Family Spot jest realizowany przez Związek Dużych Rodzin 3 Plus   w ramach programu rządowego „Po pierwsze Rodzina” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerem projektu jest Tarnowskie Centrum Kultury.

Partnerów konferencji będziemy prezentowa i promować przed i konferencji na naszej stronie internetowej i social mediach.

 • Wymiana doświadczeń oraz kompetencji między organizacjami pozarządowymi w regionie;
 • Stworzenie listy dobrych praktyk partnerskich związanych z wymianą kompetencji między organizacjami.

 

Możliwości dla organizacji pozarządowych podczas konferencji:

 • Krótka prezentacja własnej działalności i realizowanych projektów
 • Możliwość zaproszenia na spotkanie pracowników i uczestników własnych projektów – wymagana jest rejestracja https://forms.gle/ozyP5GB53XTopxeX6
 • Stoisko z możliwością wystawienia banneru i materiałów drukowanych
 • Poznanie ekspertów z innych organizacji pozarządowych w regionie – wymiana doświadczeń, zainicjowanie współpracy między organizacjami.

Podczas konferencji zapewniamy:

 • Przerwę cateringową oraz opiekę i zajęcia animacyjne dla dzieci (osobna sala).

 

Zgłoszenia udziału organizacji pozarządowych w konferencji w zakresie prezentacji działalności odbywają się mailem na adres: linkingfoundation@gmail.com

🎯ZAPISY uczestników indywidulanych w wydarzeniu wymaga wypełnienia formularza https://forms.gle/ozyP5GB53XTopxeX6

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

LICZBA PARTNERÓW PREZENTUJĄCYCH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PODCZAS WYDARZENIA JEST OGRANICZONA.

 

Fundacja pokrywa wszystkie koszty organizacji konferencji. Udział organizacji pozarządowych i ich pracowników w konferencji oraz indywidualnych uczestników jest BEZPŁATNY.