Menu
Aktualności / Projekty

Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych wdraża model wsparcia „Edukacja dla Uchodźców” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oferujemy?

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • Diagnoza umiejętności podstawowych, w tym znajomości języka polskiego
  • Wsparcie edukacyjne:
    – kurs języka polskiego – 30 godzin
    – warsztaty tematyczne dotyczące życia i pracy w Polsce – 50 godzin np. Instytucje w Polsce, Podstawy poszukiwania pracy w Polsce, Pracuję legalnie w Polsce, Wiedza o Polsce, Transport i komunikacja.
  • Walidacja rezultatów szkolenia

Szkolenia dla uchodźców odbywają się w Dobczycach i Krzeszowicach.

Aktualny harmonogram szkoleń

Logotypy UE, RP